Política de privacidade

Información Corporativa:

Nome da Empresa: Tourgalia Gestión SL.
CIF: B27459072.
Dirección Rexistrada: Rúa real 38, 27320 Quiroga, Lugo.
Contacto: info@tourgalia.com

Prácticas de manexo de datos:

Datos Recollidos: Recollemos o seu nome, enderezo de correo electrónico, e número de teléfono exclusivamente.
Finalidade do Tratamento de Datos: Os seus datos son procesados para fins de mercadotecnia e atención ao cliente.
Base Legal para o Tratamento: O tratamento dos seus datos persoais baséase no consentimento explícito que vostede proporciona ao utilizar os nosos servizos e/ou ao proporcionar os seus datos de forma voluntaria nos nosos formularios en liña.
Receptores dos Datos: Compartimos información con provedores de servizos de mercadotecnia e almacenamento na nube como Mailchimp e OneDrive, quen axudan na execución dos nosos servizos.
Transferencias Internacionais:
Descrición Xeral: Algúns dos servizos tecnolóxicos que utilizamos están baseados nos Estados Unidos ou outros países fóra do Espazo Económico Europeo (EEE).
Cumprimento e Salvagardas: Aseguramos que todas as transferencias internacionais de datos persoais se realizan coas debidas garantías, incluíndo a utilización de Cláusulas Contractuais Estándar aprobadas pola Comisión Europea. Verificamos que todos os provedores, como Mailchimp, cumpran adecuadamente con réximes como o Escudo de Privacidade EU-EE.UU (Privacy Shield) ou equivalentes.
WordPress e Temas: Utilizamos WordPress e temas como Divi, que non implican directamente a transferencia de datos persoais fóra do EEE. Asegurámonos de que calquera plugin ou tecnoloxía adicional cumpra coas normativas pertinentes.
Período de Conservación: Conservamos os seus datos persoais durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades para as que se recollen, e conforme ás nosas políticas de retención de datos e requisitos legais.

Dereitos dos usuarios:

Dereitos Dispoñibles: Vostede ten dereito a acceder, rectificar, cancelar e oporse ao tratamento dos seus datos, así como outros dereitos detallados na normativa aplicable (como o dereito á portabilidade dos datos).
Como Exercer os seus Dereitos: Pode exercer os seus dereitos enviando unha solicitude escrita a info@tourgalia.com.

Medidas de seguridade:

Seguridade dos Datos: Implementamos medidas técnicas e organizativas adecuadas para protexer os seus datos persoais contra o acceso non autorizado, a perda accidental, a divulgación ou destrución non autorizada.

Consentimento e políticase específicas:

Uso de Cookies: Utilizamos cookies para mellorar a experiencia de usuario, detallado na nosa Política de Cookies. O consentimento para cookies xestiónase a través de ferramentas como Complianz.

Procedementos en caso de violación de datos:

Notificación de Incidencias: En caso de violación de seguridade de datos persoais que poida posar un alto risco para os seus dereitos e liberdades, notificaremoslle sen demora indebida, así como á autoridade competente, conforme ao establecido na normativa de protección de datos.

Información adicional:

Cambios na Política de Privacidade: Reservámonos o dereito de modificar esta política para reflectir cambios legais ou nas nosas prácticas de procesamento de datos. Calquera cambio será comunicado de maneira clara no noso sitio web.

Ir al contenido