Aviso legal

Información xeral

Nome da Empresa: Tourgalia Gestión SL
CIF: B27459072
Dirección Rexistrada: Rúa real 38, 27320 Quiroga, Lugo, España
Correo Electrónico: info@tourgalia.com

Información adicional

Este sitio web, situado en www.grupotourgalia.com, é operado por Tourgalia Gestión SL e o seu contido é responsabilidade da empresa. Este sitio ten como finalidade proporcionar información xeral sobre a empresa e os seus servizos.

Propiedade intelectual

Todo o contido deste sitio web, incluíndo textos, gráficos, imaxes, logos, iconas, software e calquera outro material, é propiedade de Tourgalia Gestión SL ou úsase baixo licenza adecuada. Está protexido pola lexislación de propiedade intelectual e outros dereitos relacionados. O uso non autorizado de calquera material do sitio web está estritamente prohibido e constitúe unha violación dos nosos dereitos de propiedade intelectual.

Condicións de uso

O acceso e uso deste sitio web está suxeito aos seguintes termos e condicións:

Comprométese a utilizar este sitio só para fins lícitos e de maneira que non infrinxa os dereitos de, restrinxa ou inhiba o uso e disfrute do sitio por parte de calquera terceiro.
A descompilación, extracción e/ou reprodución inversa do software do sitio web e/ou dos seus elementos funcionais non está permitida sen o consentimento explícito de Tourgalia Gestión SL.

Limitación de responsabilidade

Tourgalia Gestión SL traballa para asegurar que a información neste sitio web sexa correcta e estea actualizada. Con todo, non podemos garantir a infalibilidade de dita información. Tourgalia Gestión SL non asume responsabilidade algunha por erros ou omisións no contido deste sitio web e calquera decisión baseada en información contida neste sitio é responsabilidade exclusiva do usuario.

Lexislación aplicable e xurisdición

Este Aviso Legal réxese pola lei española. Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir do acceso ao sitio web, vostede e Tourgalia Gestión SL acordan someterse expresamente aos xulgados e tribunais da cidade de Lugo, renunciando a calquera outro foro xeral ou especial que puidese corresponderlles.

Actualización do Aviso Legal

Este Aviso Legal pode ser actualizado periodicamente. Por tanto, debería revisalo de maneira regular para estar informado dos cambios realizados.

Ir al contenido