Compromiso coa igualdade e a diversidade

​Tourgalia comprométese a:

  • Promover a igualdade: Garantir oportunidades equitativas no reclutamento, a selección, a formación e o desenvolvemento profesional. Todos os empregados e candidatos serán tratados de maneira xusta e con respecto, sen discriminación de ningún tipo.
  • Respectar a diversidade: Valorar e respectar as diferenzas individuais e os beneficios que a diversidade achega á empresa. Cremos que un entorno laboral diverso e inclusivo fomenta a creatividade e a innovación.
  • Previr o acoso e a discriminación: Implementar políticas e prácticas estritas para previr o acoso, o abuso e calquera outra forma de discriminación. Tourgalia Xestión S.L. non tolerará condutas que atenten contra a dignidade das persoas, incluíndo o acoso sexual e por razón de sexo, en liña co noso Protocolo de Acoso Sexual.

Implementación e vixilancia

  • Formación continua: Realizaremos obradoiros regulares e sesións de formación para todos os empregados, incluíndo a alta dirección, para fomentar unha maior conciencia sobre a igualdade, a diversidade e os dereitos de todos os empregados.
  • Procedementos claros de denuncia: Establecer mecanismos claros e confidenciais para que os empregados denuncien calquera incidente de discriminación ou acoso sen medo a represalias. Isto inclúe a utilización dun canal específico de denuncias e un comité dedicado á revisión destas denuncias.
  • Revisión regular de políticas: Revisar e actualizar periodicamente as nosas políticas para adaptalas ás novas lexislacións e asegurar que as nosas prácticas reflictan os estándares máis actuais de igualdade e diversidade.
  • Seguimento e informe: Monitorizar a composición da forza laboral e os patróns de promoción para asegurar a equidade no emprego e o desenvolvemento profesional. Informar anualmente sobre o progreso en materia de igualdade e diversidade a través de informes internos que serán revisados pola dirección.

Compromisos específicos

  • Accesibilidade e inclusión: Asegurar que os nosos espazos de traballo son accesibles para todos, incluíndo ás persoas con discapacidade. Adaptar os recursos e ferramentas necesarias para facilitar un entorno de traballo inclusivo.
  • Cultura organizacional: Fomentar unha cultura organizacional que respecte e celebre a diversidade. Isto inclúe respectar as festividades e prácticas culturais de todos os empregados e ofrecer un espazo de traballo onde todos se sintan benvidos e valorados.

Conclusión

En Tourgalia cremos firmemente que a igualdade e a diversidade son esenciais para o éxito e a innovación. Comprometémonos a ser un empregador inclusivo e a proporcionar un entorno no que todos os empregados poidan prosperar e alcanzar o seu máximo potencial. Esta política é un reflexo do noso compromiso con un entorno laboral xusto e respectuoso para todos.

Ir al contenido